Léiw Radiokollegen*innen a Memberen.

 

Mam a Kraaft trieden vum Mediegesetz 1992, wat een wichtegt Joer fir

Lokalradioen zu Lëtzebuerg war, steet den Daachverband DLLR an seng

Memberen 20 Joer méi spéit neien Erausfuerderungen vis à vis.

Den Zäitalter vun den neien an digitalen Méiglechkeeten erlaabt et ëmsou besser

den Medienpluralismus ze erhalen an esou droen Lokalradioen och hiren Deel dozou bäi.

Den Fonctionnement vun de Lokalradioen gëtt duerch de Benevolat vun de Memberen

assuréiert.

Et sinn engagéiert, interesséiert a motivéiert Léit, déi enger Passioun noginn an esou mat

Hirem Engagement e Bäitrag zur ëffentlecher Utilitéit an dem Medienpluralismus leeschten.

D ́Zukunft vun de Radioen läit warscheinlech beim DAB+ a Lokalradio’en sinn an bléiwen en

Immens interessanten “Tool” fir d’Land bei deem sech de Benevolat engagéiert a seng Kreativitéit mat abrénge kann.

Et geet och drëms dem Ausstierwen vum Benevolat entgéint ze wierken an der jonker

Generatiounen eng Méiglechkeet ze ginn fir si op hiert Schoul-, Studien- oder Beruffsliewen virzebereeden.

Medienerzéiung an der Schoul soll och an der Schoul en Thema sinn.

Lokalradio’e favoriséieren esou och den Mateneen mat Veräiner aus der Regioun duerch divers

Aktivitéiten a maachen op Veräiner a Betriber opmierksam duerch Publicitéiten, dat heescht

si favoriséieren och de lokalen Commerce.

Ëmsou wichteg ass et och fir d‘Zukunft eng Unerkennung ze kréien an een legislativen Kader

ze hunn, deen d ́Lokalradioen matt hire finanzielle Méiglechkeeten funktionéiere léist, deen eng weider finanziell Ënnerstëtzung assuréiert

an dee virun allem de Benevolat ënnerstëtzt fir esou an den nächste Joren de Medienpluralismus zu Lëtzebuerg ze erhalen.

Matt kollegialen Gréiss

Tom Streicher
Président DLLR